Horní Lapač - Provozní řád

Provozní řád hřiště

Vážení návštěvníci,

toto hřiště bylo vybudováno nemalými finančními prostředky a je Vám dáno k dispozici pro využití Vašeho volného času.
Pro zpříjemnění Vašeho pobytu i pobytu dalších návštěvníků Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu.
Multifunkční hřiště je určeno pro provozování následujících sportů: volejbal, nohejbal, házená, malá kopaná, tenis, badminton, lední hokej.
Workoutové hřiště je určeno k posilování na workoutouvé sestavě.
Velké hřiště s travnatým povrchem je určeno na rekreační sporty a pro hasičský sport.

Provozní doba hřiště

Období březen až září:

pondělí až neděle: 8:00-21:00

Období říjen až únor:

dle počasí, viz. rezervační systém (při teplotě pod 0 °C možnost ledního hokeje).

Návštěvník je povinen
 • respektovat provozní řád a pokyny správce
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sebe
 • očistit si obuv před vstupem na hřiště
 • používat doporučenou sportovní obuv s hladkou podešví, případně tretry pro umělé sportovní povrchy
  (POZOR ! Nepoužívejte obuv s umělými nebo kovovými hroty - kopačky NE !)
 • užívat hřiště k účelu, k němuž je určeno, tj. ke sportovním aktivitám
 • chránit povrch hřiště před mechanickým poškozením
Na hřišti platí zákaz
 • poškozování a znečišťování areálu hřiště, jeho vybavení a zařízení
 • vstupu se zvířaty
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných
 • manipulace s otevřeným ohněm
 • užívání zařízení za snížené viditelnosti, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký,  případně při zjištění závady na zařízení
 • vjezdu vozidel, kočárků, skateboardů, jízdních kol, kolečkových bruslí, koloběžek a tříkolek
 • skladování materiálu na hrací ploše

Ke vstupu na hřiště slouží čip, kterým odemknete elektronický zámek. Tento čip si mohou občané pořídit na obecním úřadě v Horním Lapači. Každý, kdo hřiště odemkne, je povinen zavřít dveře ze vnitřku bezpečnostní západkou a po ukončení svých sportovních aktivit hřiště uklidit a opětovně uzamknout. Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba. Hřiště je monitorováno kamerovým systém obce.

Za úmyslné poškození hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. Porušení tohoto provozního řádu se postihuje podle obecných předpisů pokutou. Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to, prosím, neprodleně správci objektu. Zabezpečíte tím větší bezpečnost pro své dítě.

Rezervace online na webových stránkách obce Horní Lapač www.hornilapac.cz
Správce: Obec Horní Lapač
Telefonní kontakt: 573 399 018, 739 043 54